Ålholm skole og de 7 karaktertræk

Maja fra Levende Læring var i dag på besøg på Ålholm skole i Valby for at afvikle workshoppen ‘de 7 karaktertræk’ – en workshop hun har udviklet til Københavns ungdomsskole.

Ungdomsskolen vil gerne kunne tilbyde workshops som sætter fokus på temaer, som måske ikke altid nås i den travle hverdag, ude på folkeskolerne i København.

Nysgerrighed, engagement, vedholdenhed, optimisme, selvkontrol, social intelligens og Taknemmelighed udgør de 7 karaktertræk

Denne workshop handlede om ‘de 7 karaktertræk’ – som ungdomskolen har hentet fra Københavner akademiet. Maja ledte de 25 elever på tværs af 7., 8. og 9. årgang, gennem øvelser og faciliterede samtaler, hvor vi fik snakket om hvorfor disse karaktertræk er vigtige i et menneske og hvordan vi kan udvikle og styrke dem i os selv.

Det var en fornøjelse at arbejde med engagerede elever og ikke minds lærerinder, som havde sat drømme og værdier som et valgfag, som denne gruppe elever havde valgt.

Feedbacken fra eleverne lød:

De var spændende at lære om de 7 karaktertræk og godt at det var aktivt

Det var godt med varieret undervisning og blev ikke kedeligt

Maja var god til at holde os igang og snakke så man forstod det. Det var også godt med små pauser og aktiviteter ind imellem

Gode diskussioner og en sjov og livlig lærer