Engagerede unge i København vil have politiske indflydelse

Som altid havde Maja visuelle virkemidler i brug og sørgede for at tydeliggøre processen fra start, så alle vidste, hvad dagen bød på

Forrige weekend var Maja fra Levende Læring i godt selskab med cirka 40 unge mennesker mellem 12-20 år, som alle gerne vil have politisk indflydelse på deres by, skole og trivsel. Dette under overskriften Ungeborgermødet, en firetimers workshop stablet på benene af Københavns Kommunes ungdomsskole og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Maja stod for at designe en proces for dagen og for at facilitere selve workshoppen. Her var fokus på, at alle følte sig set og hørt, at ideer blev delt og diskuteret, og at enighed blev opnået – og at stemningen var i top.

Der findes allerede et Ungeråd, etableret af Børne- og Ungdomsforvaltningen, som diskuterer unges interesser i København. De kan lave 4 indstillinger om året til politikerne, som de skal behandle som alle andre lovforslag. Som én af de unge sagde, da hun præsenterede deres arbejde for de andre deltagere:

Lige nu sidder voksne, valgt af voksne, og bestemmer over vores liv og hverdag

Hensigten med Ungeborgermødet var at skabe nogle ‘underudvalg’ med særinteresser, som kan supplere Ungerådet og guide deres indstillinger til politikerne. Det endte med, at vi fik skabt tre udvalg: 1. Byudvikling, 2. Skole og trivsel og 3. Kultur og fritid. Udvalgene endte med at fremlægge deres ideer i plenum, som gik fra kulturklippekort til unge, over flere mentorer til udsatte unge til flottere kunst i tunnellerne ved søerne.

Invitation til dagen. Delt ud på skoler, ungdomsuddannelser og i foreningslivet

Tre konferenecer på to dage

Maja fra Levende Læring havde travlt i starten af december, da den stod på konferencer om samskabelse, fremtidens velfærd og anbragte børn.

Det hele startede d. 4. december på Roskilde Universitet, hvor samskabelse var overskriften. Altså, det at iværksætte sociale initiativer på tværs af sektorer. Et princip, som kommer fra den private sektor, men som har stor relevans for den offentlige sektor. En fornuftig tanke, at alle parter, fra private til offentlige, får muligheden for at dele ideer, ressourcer og kompetencer – får lov til at gøre det, de gør bedst, og sammen løse de komplekse problemstillinger, der findes blandt Danmarks udsatte borgere.

Maja deltog især i debatterne, der handlede om at facilitere de gode processer, som skaber grobund for at dele ideer og ville forpligte sig til at løfte opgaven. For at samskabelsesprocesser skal blive vellykkede, skal der være en følelse af ligeværd til stede samt villigheden til sammen at ville definere problemer, skabe løsninger sammen OG realisere dem.

“Nogle behov imødekommes ved at blive inddraget”, spændende oplæg ved Tony Bovaird fra Birmingham universitet

Hvorfor deltog Maja på denne konference? Jamen det gjorde hun sammen med sin gode ven og kollega Mads Trier-Blom, da de sammen er i gang med et udviklingsprojekt omkring børn og unges mentale sundhed … Stay tuned!

Næste dag stod den på en ‘fremtidsworkshop’ hos Dansk Design Center. Her var der etableret fremtidsscenarier, som efterfølgende skulle diskuteres på tværs af faggrupper omkring fordele og ulemper ved diverse måder at indrette sundhedsvæsenet på. Maja var især engageret i den gruppe, som havde et perspektiv på borgernes rettigheder, hvis vi forestiller os mere kontrol via sundhedsvæsenet.

Børne- og socialminister Mai Mercado lover at prioritere indsatsen højere, når det handler om anbragte børn

Hastigt gik turen videre til Cinemateket, hvor Egmontfonden fremlagde deres fund fra deres nye, store rapport om anbragte børn og deres muligheder. Desværre viser rapporten nogle dystre tal, når det kommer til disse børns fremtidige muligheder. Det handler primært om udfordringen i at have et kontinuerligt skoleforløb, når man bliver rykket rundt mellem plejefamilier og diverse institutioner. Der følger stigma ved at komme bagud i sin skolegang, og en dominerende ‘forventningsfattigdom’ omkring disse udsatte børn, fra systemets side af, hjælper ikke just på sagen.

Unge fra Lær for livet-camps fortalte om deres erfaringer. True North har været med til at starte disse camps op, og Maja kunne genkende en masse fra hendes arbejde på lignende camps
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, fortæller om de dystre tal fra rapporten

‘En snak og ungdomsliv’ – udviddet konfirmationsforberedelse i Odense

Maja fra Levende Læring var i Odense d.15. og 16. november for at køre workshops over 2 dage for 5 forskellige 7.klasser. En workshop hun havde udviklet sammen sin gode ven og kollega Tobias Hasselby. Workshoppen hed en snak om ungdomslivet og handlede om netop dette, samt hvad empati er og hvad værdier betyder for et individ.

Tobias og Maja, glade efter to vellykkede dage på Paarup sognegård i Odense

Denne workshop var bestilt af Paarup sogn, som et udviddet tilbud i forlængelse af konfirmationsforberedelsen i sognet. Så workshoppen var ikke kun for de kommende konfirmander, men altså hele deres klasse.

Hvad er empati og hvorfor er det vigtigt? De kun 12-13 årige unge mennesker havde nogle gode bud
De unge lavede visuelle kreationer af dagens læring. Her ser vi familien som en værdi og forståelse som en empatisk handling

D.15. var Paarup skole forbi med deres tre 7.klasser og d.16. var det Tarup skoles to 7.klasser, som var igennem workshoppen. Præsterne, som stod for konfirmationsforberedelsen, og og lærerne, fra skolerne, var også deltagende undervejs og mente at de kunne bruge workshoppen som afsæt til at have et fælles sprog med deres elever om disse eksistentielle temaer.

Det var en berigende oplevelse at høre så unge mennesker kunne reflektere om disse store temaer og høre hvordan det spillede sammen med deres hverdags, tanker om konfirmation og nonfirmation, samt det at begynde at blive voksen.

 

 

Præsentationer og at stå foran andre i 9.klasse

Maja fra Levende Læring var i dag på besøg på Holbergskolen i Nordvest. På programmet stod der: Præsentationsteknik. Denne workshop har Maja udviklet for Københavns ungdomsskoler, som var afsenderen.

9.V skulle sammen med Maja øve og snakke om det at være en god formidler, nervøsitet og teknikker man kan bruge, når man skal stå og snakke foran flere mennesker.

Hvad er en god præsentation? Jamen det er noget med at have øje for sit publikum, være levende og autentisk at se på og være godt forberedet
Et værktøj vi arbejde med var ‘succestrekanten’, hvor man har øje for de konstruktive tanker, følelser og det gode kropssprog

Klassen var engageret, respektfulde og opbakkende. Det var en sand fornøjelse at arbejde med så søde unge mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af feedback fik Maja at vide:

Det var godt at fremlægge foran folk og få feedback

 

Nu føler jeg mig meget mere forberedt til eksamen

 

Det var fedt med afveksling mellem at du fortalte og at vi selv lavede noget i fællesskab – det var super interessant

Der var noget positivt ved dig så snart du kom ind af døren. Du er sød og god til at holde oplæg og undervise.

 

Du er super god til at forklare tingene og lærte mig en masse

 

Det var godt at lære forskellige teknikker for at håndtere stress og nervøsitet. Det er ikke så slemt at fremlægge

 

Det var utrolig rart at høre dig snakke, fordi du hviler i dig selv og det kunne man mærke helt fra lige fra du trådte ind af døren og præsenterede dig selv.

Improvisation og facilitering – hvordan spiller det sammen?

Maja fra Levende Læring var i tirsdags tilbage på KBH+ under Askovfonden og køre undervisning for team 8 på Projektakademiet. 19 unge spirende projektledere, som gennem kreative events, samskabelse og projekter vil skabe social forandring på Nørrebro.

Denne gang handlede det om den gode facilitator/underviser/procesleder og hvordan improvisation kan være et stærkt værktøj at have i med sig i rygsækken, når man har denne rolle.

De 19 unge studerende

 

Maja præsenterede hendes tanker for dagen og sørgede for at afklare hvilke behov, der var til stede hos de unge og hvad som gav mening at sætte fokus på. Maja sørgede for hele tiden at være tydelig omkring hendes facilitator-rolle og køre meta på processen, ved at fortælle hvad hun tænkte om processen undervejs. Dette førte til nogle rigtig gode samtaler om de gode procesledere og improvisation – det at kunne være omstillingsparat og navigere i det sociale rum.

Maja underviste i de 5 nøgler til engagement, som hun benytter i sine procesdesign
De unge efterspurgte processkabeloner – Maja gav et bud, men fortalte også om at procesdesign afhænger af lærings-outcome
Do’s and dont’s: hvornår er det godt at være deltager i en proces og hvornår er det ikke. Maja udfyldte denne flipchart med deltagernes ord og erfaringer med gode og mindre gode facilitatore

Dernæst stod den på leg og improvisationsøvelser, som Maja havde forberedt. De unge fik lov at træne deres situationsfornemmelse, det at kunne læse rum og energier. Hvad der skal til for at støtte op om processer og at ødelægge processer. At kunne handle, når historier går i stå og folk begynder at ‘stege’ på scenen.

For hvornår skal man som facilitator gøre noget andet, hvis man oplever at ens deltagere tjekker ud eller blive trætte? Hvad sker der, når alt ikke går efter ens eget hoved og drejebog? Hvad gør man, når de fysiske rammer viser sig ikke at være optimale? Hvordan sørger man for maksimal deltagelse?

Det gør man blandt andet ved at træne sin evne til at aflæse situationer, at handle og gøre det som giver mening for både læringsudbyttet og deltagernes behov. At sætte tydelige rammer og tilpasse sig deltagernes behov. Det er en procesleders ansvar at det hele giver mening. De unge forklarede efterfølgende at det havde været fedt med nogle kropslige oplevelser med improvisation og ønskede at træne videre, for at kunne blive skarpe på at bruge det i deres kommende procesledelsesopgaver for diverse kunder på Nørrebro.

Derudover sad Maja i går, torsdag, i feedbackpanel da de unge skulle pitche deres kundeprojekter for hende og to andre iværksættere og projekt-typer. Det tegner godt for dette team og det bliver spændende at følge deres kommende projekter!

En efterårsferie FYLDT med læring

Endnu engang var Maja fra Levende Læring afsted som Lead Facilitator på en af True Norths camps i skoleferierne. En 5 dages camp, hvor de 120 unge deltagere overnatter og hvor Maja træner personalet weekenden forinden, til at blive klar til sin rolle som teamleder, relationsarbejder og rollemodel.

Som Lead havde Maja altså ansvaret for både et personale og campens undervisningsindhold. Denne camp var for deltagere som kom igen for 2. og 3. gang – på explorer og navigator. Det handlede om personlige kompetencer og personligt lederskab; hvordan man agerer sammen med andre og hvilke signaler det sender. Hvilket ansvar man har i det kollektive rum og hvordan vi passer på os selv og hinanden på samme tid. Dette under overskrifterne: kommunikation, samarbejde, empati, selvbeskyttelse og respekt.

På campens sidste dag underviser Maja i respekt og hvor vigtigt det er at kunne respektere sig selv, andre og anderledeshed, samt den materielle verden vi lever i

 

Maja sluttede campen af fredag med også at holde en mindre workshop for de forældre som kom for at hente deres børn. Her blev der snakket om hjernen, forstærkning og hvordan forældrene kan være en ressource for de unges videre udvikling og læring.

Omkring 300 mennesker endte vi med at blive, da forældrene deltog. Her præsenterer Maja forældrene for campens indhold og videre potentiale
Her fortæller Maja om hjernens måde at lære på, gennem en fysisk øvelse, der illustrerer hjernens måde at skabe forbindelser på ved ny læring

 

 

 

 

 

 

 

Som altid et berigende stykke arbejde og en følelse af håb på grund af de seje unge mennesker. Vores unge kan så meget mere end vi tror og de er så empatiske og opmærksomme på hinanden.

Ålholm skole og de 7 karaktertræk

Maja fra Levende Læring var i dag på besøg på Ålholm skole i Valby for at afvikle workshoppen ‘de 7 karaktertræk’ – en workshop hun har udviklet til Københavns ungdomsskole.

Ungdomsskolen vil gerne kunne tilbyde workshops som sætter fokus på temaer, som måske ikke altid nås i den travle hverdag, ude på folkeskolerne i København.

Nysgerrighed, engagement, vedholdenhed, optimisme, selvkontrol, social intelligens og Taknemmelighed udgør de 7 karaktertræk

Denne workshop handlede om ‘de 7 karaktertræk’ – som ungdomskolen har hentet fra Københavner akademiet. Maja ledte de 25 elever på tværs af 7., 8. og 9. årgang, gennem øvelser og faciliterede samtaler, hvor vi fik snakket om hvorfor disse karaktertræk er vigtige i et menneske og hvordan vi kan udvikle og styrke dem i os selv.

Det var en fornøjelse at arbejde med engagerede elever og ikke minds lærerinder, som havde sat drømme og værdier som et valgfag, som denne gruppe elever havde valgt.

Feedbacken fra eleverne lød:

De var spændende at lære om de 7 karaktertræk og godt at det var aktivt

Det var godt med varieret undervisning og blev ikke kedeligt

Maja var god til at holde os igang og snakke så man forstod det. Det var også godt med små pauser og aktiviteter ind imellem

Gode diskussioner og en sjov og livlig lærer

Debat om teknologi, fremtidens arbejdsmarked og velfærd på Ungdommens Folkemøde

De danske professionshøjskoler tog fat i Maja fra Levende Læring allerede inden sommerferien, for at indgå i et samarbejde om en workshop til Ungdommens Folkemøde d.7. og 8. september i Søndermarken.

Maja fortæller (med professionel mine) om professionshøjskolernes forskellige uddannelser. Livsbanen forklarer at vi først har brug for jordmødre, så pædagoger, lærer, journalister, socialrådgivere m.fl. Ved siden af hende står repræsentanter fra diverse uddannelser, klar til at fortælle om deres uddannelse og teknologiens betydning for deres fag
Teltet var fyldt til dagens workshop med studerende fra 10. klasser, gymnasier og andre ungdomsuddannelser

Fokus var på fremtidens arbejdsmarked og velfærd med øje for den teknologiske udvikling. For på mange af uddannelserne på professionshøjskolerne, kommer teknologien til at have betydning for det arbejde som venter på den anden side af uddannelsen.

Halvanden time fløj afsted med gode diskussioner om etik, hvor teknologien er en styrke og en svaghed og eksempler på hvor vi allerede har automatiseret noget, som mennesker gjorde før: fx kan vi selv tjekke flybilletter ind, handle uden kasseekspedienten flere steder og robotter klarer det meste fabriksarbejde også. Teknologiens udvikling er i rivende fart, så nu handler det om at blive klar til at håndtere den og måske bestræbe sig på at forstå den endnu bedre?

Maja nød efterfølgende at gå rundt til diverse stande fra forskellige foreninger og organisationer, samt høre oplæg fra scenen af. Det var en fornøjelse at se så mange unge trodse regn og mudder, for at engagere sig i deres folkmøde

Der bliver diskuteret uddannelsespolitik af forskellige ungdomspolitikere på den store scene
“Før jeg dør vil jeg”: drømmende er mange. Må de opnå hvad de ønsker!

Rygaardsskole i Hellerup sætter fællesskabet i fokus

Maja fra Levende Læring var mandag d.4. september i godt selskab på Ryggardsskole i Hellerup. Skolen havde bestilt en workshop som skulle sætte fokus på fællesskaber og hvor meget mere vi som enkelte individer kan, sammen med andre.

Eleverne var forud for workshoppen blevet inddelt i hold på tværs af klasserne for at sætte deres samarbejdsevner igang

Det var hele 7., 8. og 9. årgang som deltog i workshoppen og gennem diverse øvelser, som Maja faciliterede, blev der skabt god stemning og samarbejde på tværs af klasser og årgange.

Eleverne var blandt andet ude og søge råd hos ældre mennesker og fik sådan trænet deres sociale kompetencer og øjnene op for, hvor meget vi kan lære af folk som er ældre end os og som ikke ligner os:

Aftenen fik Maja lov til at bruge i forældrenes selskab, hvor hun fortalte om dagen og hvordan forældre kan være med til at understøtte den videre læring om sociale relationer, samarbejde og fællesskabers vigtighed.

Forældrene fik muligheden for at se alt hvad deres børn have udformet af visuelle plancher fra dagens workshop

 

Borgerskolen i Taastrup giver 9.klasserne et løft

Maja fra Levende Læring var i uge 33, 34 og 35 endnu engang på Læringsakademi med True North, denne gang i Taastrup på Borgerskolen.

Maja stod for at undervise i faget: personligt lederskab og sociale kompetencer. Eleverne var inddelt i teams på tværs af klasserne og fik muligheden for at lære både sig selv og andre bedre at kende.

Derudover fik eleverne sat intensivt fokus på dansk og matematik, for at støtte dem i at løfte deres snit og give dem de bedste forudsætninger til deres videre færd ud i uddannelsessystemet.

Teamcirklerne står klar inden dagens undervisning