Maja er blevet fastansat i Promentum A/S!

Dette bliver den sidste post for denne gang i Levende Læring, da jeg siden september 2019, har haft fast arbejde i konsulenthuset Promentum på Vesterbrogade.

Her skal jeg jonglerer uddannelser i projektledese, facilitering og procesledelse, samt en uddannelsen om FN’s verdensmål og det at omsætte målene til praktik.  Jeg skal ud og hjælpe organisationer og arbejdspladser med at finde de gode samarbejdsformer og styrke bæredygtig forretning-og organisationsudvikling.

Jeg er simpelthen så glad for mine søde kollegaer og mine opgaver – og føler at dette er det helt rette konsulenthus for mig.

Tøv ikke med at tage fat på mig! Jeg er altid klar på en snak 😀

Succesoplevelser og selvværdsboost til unge med Camp True North

I uge 32 var Maja fra Levende Læring endnu engang afsted som facilitator hos Camp True North.

Det er altid meget berigende arbejde! Både at opleve hvor kompetent et team af medarbejdere True North formår at sætte sammen og hvor stor en udvikling de unge går igennem. Over 5 dage med undervisning og sjove aktiviteter blomstrede de op, blev en del af et fællesskab og fik et ordforråd for dine svære og berigende tanker og følelser.

En teenager fortalte Maja, at det var meget fremmed for ham at tænke så pænt om sig selv, som han blev opmuntret til på campen. Det var overvældende at høre de positive ord fra hans team om, hvilket menneske de så som ham som værende.

Tænk hvis alle vores unge mennesker startede deres voksenliv med et godt selvværd, stærke sociale kompetencer og modet på at tage de udfordringer op, som livet kaster deres vej.

 

Udfordringer skaber sammenhold. Her hente en ung fra hvert sit team en udfordring hos Maja, som de skal løse i teamet hurtigst muligt. Dét skabte gejst!
De unge fejrer deres endte camp foran deres forældrer. Der var mange øjne med en lille tåre i øjenkrogen. Stoltheden var at mærke i rummet.
Maja, hendes staff og den samlede camp

Hvorfor skal en facilitator kunne improvisere?

I går havde Maja fra Levende Læring endnu engang glæden af at undervise på Projektakademiet under Askovfonden på Nørrebro. Denne gang de seje unge mennesker på hold 9.

Hvad må man og hvad må man ikke som facilitator? Der er både noget med at give rum for spontanitet, MEN også styre processen i stramme tøjler, så man ikke ender med at gå over tid. Det er lidt af en opgave!

Det handlede om facilitering og hvad en god facilitator skal kunne.  Det at facilitere en læringsproces kræver nemlig en masse af facilitatoren. Man skal kunne ramme sit publikum, bygge tillid, motivere til deltagelse og skabe mening, førend at god læring kan finde sted. Det kræver nogle gange at man skal kunne tænke hurtigt og ændre sin drejebog, hvis energien kalder på noget andet end det man har forberedt. Kort sagt: at kunne improvisere.

Så teamet skulle igennem diverse improvisationsøvelser. Det både gav en kropslig oplevelse og startede en masse refleksioner om det at kunne mærke rummet, tænke hurtigt, guide energien og “redde” hinanden, når luften er ved at gå ud af bollonen.

IMPROOOO! Team 9 havde ja-hatten på og var meget modige. Det kræver noget at turde improvisere foran andre.

Feedbacken var, at det både var sjovt OG lærerigt.

Maja går på barsel!

Maja fra Levende Læring kaster sig nu ud i et af de største lærings- og udviklingsforløb, hun kan forestille sig.

Ja, billedet siger vist det hele

Så Levende Læring kører på lavt blus frem til januar 2019. Du kan sagtens skrive mails, men svartiden vil være lidt længere. Haster det, så ring på 26802058.

Alt godt, Maja

Store tanker om iværksætteri i Horsens

I dag var Maja fra Levende Læring hovedpersonen til et interview-arrangement på VIA University College i Horsens. Her skulle hun fortælle om sin egen vej fra studerende til selvstændig læringskonsulent foran en gruppe internationale studerende fra forskellige fakulteter, alle med en iværksætter gemt i maven.

Maja og Mette fik erfaringsdelt en masse og mon ikke deres veje vil krydses igen, efter Majas forestående barsel

Maja blev interviewet af en anden iværksætter, med lidt flere års erfaring, den dygtige Mette Ullersted, grafisk facilitator.

Det var en rigtig hyggelig oplevelse og førte til en længere Q&A-session med de studerende og tanker om hvor mange forskellige måder der er at starte virksomhed op på i dag.

Unge i Rudersdal får lov til at være sociale opfindere

Hvordan får man unge fra 8. klasse til at engagere sig i lokale sociale udfordringer, arbejde med deres kreativitet og have det sjovt samtidigt?

Dagene startede med en fælles kickoff. Her sidder cirka 250 sociale opfindere to be

Jamen det gør man ved at arrangere en Innovationscamp, som Ung i Rudersdal gjorde d.27. og 28. februar. Maja fra Levende Læring var med til at facilitere en blandt ni workshops over de to dage. Alle ni workshops havde hver sin sociale case, som de unge skulle finde løsninger på.

De sociale rammer skulle være på plads, førend vi kunne gå igang med de kreative ide-processer. Maja prioriterer tryghed i gruppen først

På Majas workshop skulle de unge arbejde med casen: Hvordan kan unge med særlige behov møde andre unge i interessefællesskaber? Dette var en case som Socialpædagogisk Center havde bragt til bordet.

Der blev der arbejdet med teambuilding, leg, innovationsværktøjer og pitch-modeller, som ledte de unge fra løse til konkrete ideer og initiativer, som de kunne pitche for case-ejer Klaus, fra Socialpædagogisk Center, den sidste dag. Så må fremtiden vise, om de bliver realiseret.

Der blev brainstormet mange ideer frem. Opgaven var dernæst at udvælge få og styrke dem i mindre grupper

Engagerede unge i København vil have politiske indflydelse

Som altid havde Maja visuelle virkemidler i brug og sørgede for at tydeliggøre processen fra start, så alle vidste, hvad dagen bød på

Forrige weekend var Maja fra Levende Læring i godt selskab med cirka 40 unge mennesker mellem 12-20 år, som alle gerne vil have politisk indflydelse på deres by, skole og trivsel. Dette under overskriften Ungeborgermødet, en firetimers workshop stablet på benene af Københavns Kommunes ungdomsskole og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Maja stod for at designe en proces for dagen og for at facilitere selve workshoppen. Her var fokus på, at alle følte sig set og hørt, at ideer blev delt og diskuteret, og at enighed blev opnået – og at stemningen var i top.

Der findes allerede et Ungeråd, etableret af Børne- og Ungdomsforvaltningen, som diskuterer unges interesser i København. De kan lave 4 indstillinger om året til politikerne, som de skal behandle som alle andre lovforslag. Som én af de unge sagde, da hun præsenterede deres arbejde for de andre deltagere:

Lige nu sidder voksne, valgt af voksne, og bestemmer over vores liv og hverdag

Hensigten med Ungeborgermødet var at skabe nogle ‘underudvalg’ med særinteresser, som kan supplere Ungerådet og guide deres indstillinger til politikerne. Det endte med, at vi fik skabt tre udvalg: 1. Byudvikling, 2. Skole og trivsel og 3. Kultur og fritid. Udvalgene endte med at fremlægge deres ideer i plenum, som gik fra kulturklippekort til unge, over flere mentorer til udsatte unge til flottere kunst i tunnellerne ved søerne.

Invitation til dagen. Delt ud på skoler, ungdomsuddannelser og i foreningslivet

Tre konferenecer på to dage

Maja fra Levende Læring havde travlt i starten af december, da den stod på konferencer om samskabelse, fremtidens velfærd og anbragte børn.

Det hele startede d. 4. december på Roskilde Universitet, hvor samskabelse var overskriften. Altså, det at iværksætte sociale initiativer på tværs af sektorer. Et princip, som kommer fra den private sektor, men som har stor relevans for den offentlige sektor. En fornuftig tanke, at alle parter, fra private til offentlige, får muligheden for at dele ideer, ressourcer og kompetencer – får lov til at gøre det, de gør bedst, og sammen løse de komplekse problemstillinger, der findes blandt Danmarks udsatte borgere.

Maja deltog især i debatterne, der handlede om at facilitere de gode processer, som skaber grobund for at dele ideer og ville forpligte sig til at løfte opgaven. For at samskabelsesprocesser skal blive vellykkede, skal der være en følelse af ligeværd til stede samt villigheden til sammen at ville definere problemer, skabe løsninger sammen OG realisere dem.

“Nogle behov imødekommes ved at blive inddraget”, spændende oplæg ved Tony Bovaird fra Birmingham universitet

Hvorfor deltog Maja på denne konference? Jamen det gjorde hun sammen med sin gode ven og kollega Mads Trier-Blom, da de sammen er i gang med et udviklingsprojekt omkring børn og unges mentale sundhed … Stay tuned!

Næste dag stod den på en ‘fremtidsworkshop’ hos Dansk Design Center. Her var der etableret fremtidsscenarier, som efterfølgende skulle diskuteres på tværs af faggrupper omkring fordele og ulemper ved diverse måder at indrette sundhedsvæsenet på. Maja var især engageret i den gruppe, som havde et perspektiv på borgernes rettigheder, hvis vi forestiller os mere kontrol via sundhedsvæsenet.

Børne- og socialminister Mai Mercado lover at prioritere indsatsen højere, når det handler om anbragte børn

Hastigt gik turen videre til Cinemateket, hvor Egmontfonden fremlagde deres fund fra deres nye, store rapport om anbragte børn og deres muligheder. Desværre viser rapporten nogle dystre tal, når det kommer til disse børns fremtidige muligheder. Det handler primært om udfordringen i at have et kontinuerligt skoleforløb, når man bliver rykket rundt mellem plejefamilier og diverse institutioner. Der følger stigma ved at komme bagud i sin skolegang, og en dominerende ‘forventningsfattigdom’ omkring disse udsatte børn, fra systemets side af, hjælper ikke just på sagen.

Unge fra Lær for livet-camps fortalte om deres erfaringer. True North har været med til at starte disse camps op, og Maja kunne genkende en masse fra hendes arbejde på lignende camps
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, fortæller om de dystre tal fra rapporten

‘En snak og ungdomsliv’ – udviddet konfirmationsforberedelse i Odense

Maja fra Levende Læring var i Odense d.15. og 16. november for at køre workshops over 2 dage for 5 forskellige 7.klasser. En workshop hun havde udviklet sammen sin gode ven og kollega Tobias Hasselby. Workshoppen hed en snak om ungdomslivet og handlede om netop dette, samt hvad empati er og hvad værdier betyder for et individ.

Tobias og Maja, glade efter to vellykkede dage på Paarup sognegård i Odense

Denne workshop var bestilt af Paarup sogn, som et udviddet tilbud i forlængelse af konfirmationsforberedelsen i sognet. Så workshoppen var ikke kun for de kommende konfirmander, men altså hele deres klasse.

Hvad er empati og hvorfor er det vigtigt? De kun 12-13 årige unge mennesker havde nogle gode bud
De unge lavede visuelle kreationer af dagens læring. Her ser vi familien som en værdi og forståelse som en empatisk handling

D.15. var Paarup skole forbi med deres tre 7.klasser og d.16. var det Tarup skoles to 7.klasser, som var igennem workshoppen. Præsterne, som stod for konfirmationsforberedelsen, og og lærerne, fra skolerne, var også deltagende undervejs og mente at de kunne bruge workshoppen som afsæt til at have et fælles sprog med deres elever om disse eksistentielle temaer.

Det var en berigende oplevelse at høre så unge mennesker kunne reflektere om disse store temaer og høre hvordan det spillede sammen med deres hverdags, tanker om konfirmation og nonfirmation, samt det at begynde at blive voksen.

 

 

Præsentationer og at stå foran andre i 9.klasse

Maja fra Levende Læring var i dag på besøg på Holbergskolen i Nordvest. På programmet stod der: Præsentationsteknik. Denne workshop har Maja udviklet for Københavns ungdomsskoler, som var afsenderen.

9.V skulle sammen med Maja øve og snakke om det at være en god formidler, nervøsitet og teknikker man kan bruge, når man skal stå og snakke foran flere mennesker.

Hvad er en god præsentation? Jamen det er noget med at have øje for sit publikum, være levende og autentisk at se på og være godt forberedet
Et værktøj vi arbejde med var ‘succestrekanten’, hvor man har øje for de konstruktive tanker, følelser og det gode kropssprog

Klassen var engageret, respektfulde og opbakkende. Det var en sand fornøjelse at arbejde med så søde unge mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af feedback fik Maja at vide:

Det var godt at fremlægge foran folk og få feedback

 

Nu føler jeg mig meget mere forberedt til eksamen

 

Det var fedt med afveksling mellem at du fortalte og at vi selv lavede noget i fællesskab – det var super interessant

Der var noget positivt ved dig så snart du kom ind af døren. Du er sød og god til at holde oplæg og undervise.

 

Du er super god til at forklare tingene og lærte mig en masse

 

Det var godt at lære forskellige teknikker for at håndtere stress og nervøsitet. Det er ikke så slemt at fremlægge

 

Det var utrolig rart at høre dig snakke, fordi du hviler i dig selv og det kunne man mærke helt fra lige fra du trådte ind af døren og præsenterede dig selv.