Mindre vold og mere fokus på selvværd og konflikthåndtering i den danske folkeskole

Maja fra Levende Læring har i uge 31+32 været ude at køre workshops på folkeskoler rundt omkring i storkøbenhavn på vegne af NGO’en Non Violence Project. Turen gik til Gildbroskolen i Ishøj, Vestervangsskolen i Glostrup, Skovlunde skole og Herlev Byskole.

Maja snakker til den samlede lærerstab på Herlev byskole

Her har det handlet om at træne lærer og pædagoger i at køre et 10 lektioners program for deres elever. Dette fordi at de kender deres elever bedst samt klassens kultur. Gennem de 10 lektioner skal eleverne gennem øvelser der skaber refleksion, samtale og et fælles sprog, når det kommer til måder at håndtere konflikter i klassen og med sig selv. Programmet sætter fokus på selvværd, konflikthåndtering og ikke-volds strategier.

Selvværd, fordi at det er vigtigt at have det godt med sig selv, for at kunne have det godt med andre mennesker. Hvordan man har det med sig selv spiller en stor rolle i ens måde at gå til konflikter på.

Der diskuteres praksis og implimentering af programmet

Konflikthåndtering er selvfølgelig vigtigt, for at kunne finde ud af at løse konflikter på bedst mulig vis – og ikkevolds strategier er vigtige at kende til for at forstå, hvordan man løser konflikter på en ikke voldelig måde.

 

 

Lærerne og pædagogerne var selv igennem de 10 lektioner og her fremlægges der ‘hvordan drømmeskolen ser ud’

Det var en stor fornøjelse at se både lærerne og pædagogerne diskutere workshoppens indhold og overveje hvordan det bedst muligt kan arbejdes med i deres klasser.

 

Herlev hospital vil støtte deres kronisk syge unge – endnu mere!

I uge 26 var Maja fra Levende Læring endnu engang på camp med True North, men denne gang med et hold hel særlige ‘campere’. Holdet bestod nemlig af blandet fagpersonale fra Herlev hospital, hvis ønsker for campen var, at få en masse nye værktøjer til indhold og metode i deres kommende ungegrupper for kronisk syge unge.

De vil nemlig prioritere tid og energi på at etablere et ungegruppe-tilbud hver mandag aften. Formålet er at skabe sammenhold blandt de unge på tværs af sygdomme og klæde dem på til at tage vare på sig selv og deres sygdom. Dette fordi mange af deres unge lever i fornægtelse af sygdommen og har dårlig livskvalitet, fordi de ikke tager deres medicin.

Maja var ansvarlig for ‘team H’ og ledte dem gennem hele ugen. De fik kombineret praksis og teori, da teamet fik muligheden for at deltage i campens program, på samme præmisser som de 150 andre unge campere. Derudover var Maja team H’s underviser i True Norths principper og metode, samt facilitator for gruppens egne processer – alt efter hvilke behov gruppen havde, for at blive så klar som muligt på deres ambitioner, samarbejder og strategi for ungegrupperne.

Seje Team H foran plakaterne med indholdet fra diverse diskussioner og processer med Maja

Fra Levende Læring ønsker god vind og alt det bedste til team H!

Uddannelsesparat, arbejdsparat – livsduelig?

Maja foran hendes undervisningsplakater – alle udfyldt sammen med deltagerne

Endnu engang har Maja fra Levende Læring været med True North afsted på Læringsakademi, hvor der udover fokus på sociale kompetencer og personligt lederskab (det Maja underviste i) også sættes fokus på dansk og matematik. Læringsakademiet var købt ind af Slagelse kommunes jobscenter og UU-vejledning og foregik på den smukke gartneriskole.

Hvad er der, som der sker i vores hjerne når vi føler os pressede og frustrede? Det er Amygdala = hjernens alarmberedskab. Undervisning om hjernen var i følge deltagerne godt, for nemmere at kunne forstå sine reaktioner og hvad som spiller ind i forhold til at have haft dårlige erfaringer med at gå i skole

Målgruppen denne gang var unge mellem 20-30 år, som af forskellige årsager ikke har færdiggjort 9.klasse og nogen er endt på kontanthjælp. Læringsakademiet skulle derfor klæde dem på til at starte uddannelse eller finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

Hvilke fordele er der i at skærpe sit fokus på det man har, frem for det man ikke har?

Udviklingen i løbet af de 4 ugers Læringsakademi var til at spotte. Flere af de unge blomstrede og fik sat ord på det som er udfordrende, oplevet successer i forhold til det faglige arbejde, genfundet læseglæde, samt undersøgt egne personlige og sociale styrker. Siden har det vist sig at flere af de unge har bestået deres EUD (adgangsgivende til ungdomsuddannelse) – og derudover fik deltagerne udvidet deres personlige netværk, ved at få dannet relationer med hinanden.

Læs mere om en af deltagernes oplevelse i denne artikel fra Slagelse Kommune.

Det er da bare arbejde som giver rigtig meget mening!

 

Sex & Samfund og ungdomsliv

Dette var fokus for den workshop, som Maja fra Levende Læring var medfacilitator på, for Sex & Samfunds frivillige:

De frivillige blev klædt på til både at repræsentere Sex & Samfund, samt indført i moderne ungdomsteorier og hvad der rør sig for den unge målgruppe.

Der er behov for mere oplysning når det handler om digitaldannelse og hvad man deler, samt forholdet til egen krop og nydelse. Maja stod for teoretisk oplysning, samt en masse sjove brainbreaks og teambuilding.

Også i Sex & Samfund er der fokus på normkritik og diversitet
De frivillige fik muligheden for at sætte sig i den yngre generations sko, når det kommer til de mange muligheder, valg og berøringsflader

Normkritik og plads til diversitet

Hvad vil det sige at være en majoritet og en minoritet? Hvad er normer? Hvad er privilegier?

En folkeskoleklasse fra Sønderlandsskolen i Holstebro lagde vejen forbi Vesterbro, hvor Maja fra Levende Læring endnu engang satte fokus på normkritik på vegne af Sabaah.

 

 

Dette i forlængelse af klassens fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed.

At tale om ‘det tryggere rum’ er afgørende for at kunne sætte fokus på diskrimination og diversitet uden fordomme i lokalet
Der tjekkes ud og snakkes om hvad man har lært på dagens workshop. Flere delte: “at mennesker er forskellige og er lige meget værd”

Styr på nerverne til eksamensforberedelse

Maja fra Levende Læring har de sidste 3 lørdag faciliteret en 3 timers eksamenstrænings-workshop for unge på vegne af True North. De unge er kommet fra 8.klasse til slut ungdomsuddannelse og tilfælles for dem alle var, at der venter dem nogle mundtlige og skriftlige prøver inden sommerferien.

Sammen med Maja blev de klogere på hjernen og den mentale del af ens forberedelse. Derudover trænede de det at stå og snakke foran andre og blive komfortabelt med det, mens vi langsom gik fra stående, hvor man kunne fortælle om alt muligt, til siddende, hvor man skulle fortælle om fagligt indhold.

Det er ikke nemt at tale foran andre, men øvelse i trygge rammer gør bedre

Sammenhold på skoleskemaet i Fredensborg

Endrupskolen i Fredensborg skal de to 8. klasser slås sammen til én klasse. Dette fordi mange har skiftet skole. Det har skabt utryghed omkring sammenholdet, skolen og det at blive én klasse.

Derfor tog Endrupskolen fat i True North, som tog fat i Maja fra Levende Læring, for at hun kunne facilitere en 4-dages skolecamp for den kommende klasse.

Formålet var at skabe sammenhold på tværs af klasserne og sætte fokus på vedholdenhed omkring sin skolegang. Sammen med Maja fik eleverne arbejde med deres personlige lederskab og sociale kompetencer. De fik skabt tryghed mellem hinanden og lavet tillidsaftaler, om hvordan de vil behandle hinanden i den nye klasse. De fik rum for at tale om og udfordre fordomme omkring skolen og det at blive slået sammen med den anden klasse.

Maja fortalte eleverne om at tillid mellem mennesker er som en ballon: man kan fylde den op gennem tillidsfulde handlinger, eller tømme den, ved at bryde den tillid man har bygget op
Hvis man skal lykkedes med sin skolegang og de mål man sætter sig, selvom processen kan være træls igang i mellem, kræver det selvdisciplin: at finde ud af hvorfor det er vigtigt og prioritere tiden + motivation: det der får en til at gøre det som skal gøres

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsen efter endt program var i top fra både lærerne og eleverne. I elevernes evaluering skrev de bl.a.:

At det har været en god og sjov måde at komme tæt på andre, og lære dig selv bedre at kende. Det har gjort at jeg ikke længere er nervøs for at blive slået sammen med den anden klasse.

Man får viden om noget som faktisk er ret alvorlig, på en sjov og ny måde. Det har fået mig til at tænke mere over tingene, ved mit liv og de signaler jeg sender til andre.

Jeg er blevet meget mere selvsikker. Jeg er blevet bedre til at udtrykke mig.

Om Maja, som underviser var responsen:

Hun var sjov, god lærer og mange gode ting. Hun forklarede tingene på en god måde så alle kunne forstå det. Vi havde sjove lege samtidig med at vi lærte meget.

Maja var super god. Massere af energi, god til at forklare tingene så vi ALLE forstod det. Også super god til at lære fra sig <3

Hun var god til at få alle med. Hun kom med personlige erfaringer og prøvede at gøre undervisningen sjov.

Fra Levende Læring ønskes den kommende 9.klasse alt muligt held og lykke. Der er lagt i ovnen til at det bliver et rigtig godt sidste år sammen!

Optagelsesweekend: Hvilke kreative unge skal være en del af team 8 på Projektakademiet?

Hvordan bruger vi styrkerne ved Nørrebros diversitet og kreativitet til at gøre det til et endnu bedre sted at være? Og hvordan styrker vi samtidig kreative unge til at følge deres drømme og gå fra ide til handling? Det gør vi blandt andet ved at lade flere blive en del af ProjektakademietKBH+ under Askovfonden.

Maja fra Levende Læring har brugt denne weekend og tre aftener i uge 17+18 sammen med det nuværende team 7 på Projektakademiet. Her har hun faciliteret processen frem til optagelsesweekenden, der løb af stablen i går lørdag og i dag søndag for 36 unge spirende aspiranter.

Ankomsten af alle aspiranterne fejres med konfetti og høj X Factor-musik

Maja har undervist, faciliteret øvelser, der bygger teams, og sørget for, at det nuværende team har følt sig trygge med at afvikle en så god og indholdsrig optagelsesweekend som muligt.

Projektgrupperne knokler med weekendens ‘kunde-opgave’ – et lounge-event for Medborgerne til september
Kundeopgaven deles i mindre dele og følger klassisk ‘design-tænkning’, når det kommer til at skabe meningsfulde projekter

Disse ildsjæle vil gå fra 36 til 20 og blive team 8. De vil starte op til september og vil frem til juni arbejde med deres personlige lederskab, kreativitet, samarbejdsevner og evner som projekt- og procesledere. De vil skabe events, projekter og initiativer, som får Nørrebro til at blomstre.

Robuste fællesskaber og at kunne være noget for nogen

I uge 15 var Maja fra Levende Læring endnu engang på camp med True North. Fokus var igen sociale kompetencer og hvordan vi alle har et ansvar i fællesskabet. I løbet af 5 dage, fik vi sammen støbt et social kompas ud fra kompaspunkterne: kommunikation, samarbejde, empati, selvbeskyttelse og respekt.

Påske17 1
Første dag på camp. Maja varmer gruppen op med diverse spørgsmål

 

Maja havde denne gang fornøjelsen af at undervise cirka 70 teenagere og et stab på 8 Team Ledere, sammen med hendes kollega og bedste ven Tobias Hasselby Nielsen – en meget talentfuld unge mand.

Påske17 3
Der skal være plads til leg mellem al den læring. Så de unge skulle med deres team fremføre deres egne fortolkninger af forskellige sjove opgaver, som Maja gav dem

De unge fløj fra campen fredag – efter Maja havde holdt 1 times forældreworkshop med deres forældre og klædte dem på, til at kunne støtte deres teenager bedst muligt. De unge fik på campen oplevelsen af at være en aktiv del af et team og oplevede succesen ved at kunne være der for andre. Flere delte at de har lært at alle har noget at byde ind i fællesskabet med, at man går glip af en masse godt, når man sætter mærkater på andre. At man kan mere sammen med andre, end for sig selv – og at vi alle har meget mere tilfælles, end vi måske går og tror til dagligt.

Påske17 2
Det er vigtigt at kunne lytte, for at være god til at samarbejde. Samarbejde fyldte en del på campen, som tema i al undervisningen. At kunne finde et kompromis, være konstruktivt uenige og komme videre sammen, er nødvendige evner at mestre i en verden der kalder på mere samarbejde
Påske17 6
Det er en fryd at få lov at arbejde med sin bedste ven. Maja og Tobias kunne bringe deres venskab ind i campen, som gav mening, da fokus var på sociale relationer og det sociale kompas

Normkritik i klasserummet – hvordan skaber vi rum for inklusion?

Torsdag og fredag i denne uge har den stået på normkritik hos Levende Læring.

Torsdag var Maja ude at holde oplæg for SabaahHindegade Ungdomsskole for unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er igang med at lære sproget dansk.

Fredag var Maja deltager, da Cinemateket lagde hus til et 3,5 timers seminar, hvor Normstormerne, Sabaah og Ronja Mannov Olesen gik på scenen og fortalte om sit arbejde for at bryde med normer og skabe en større bevægelse for alle og højne inklusionen i klasserummet.

Sabaah3
Medstifter og forperson Fahad Saeed fortæller om Sabaahs arbejde og visioner for personer som kan anses som dobbeltminoritet

For hvem er det vi holder udenfor, når vi fx indretter bygninger uden ramper, når vi tager for givet at folks kærester er af det modsatte køn eller at en person har samme kønsidentitet, som deres biologiske køn?

Hver 3. LGBT person med anden etnisk baggrund overvejer at begå selvmord. Hvis vi vil statistikken til livs, kræver det at vi begynder at kunne snakke om hvordan livet OGSÅ kan se ud, selvom man ikke identificerer sig med majoriteten. Samt oplyse hinanden omkring vores privilegier og hvad vi derfor måske er blind over for, når det kommer til at forstå folk uden disse privilegier.

I normkritikken er sprog det vigtigste at fokusere på – så der er stof til eftertanke for os alle. Fx hvordan taler du om mennesker, du ikke selv identificerer dig med?