Ålholm skole og de 7 karaktertræk

Maja fra Levende Læring var i dag på besøg på Ålholm skole i Valby for at afvikle workshoppen ‘de 7 karaktertræk’ – en workshop hun har udviklet til Københavns ungdomsskole.

Ungdomsskolen vil gerne kunne tilbyde workshops som sætter fokus på temaer, som måske ikke altid nås i den travle hverdag, ude på folkeskolerne i København.

Nysgerrighed, engagement, vedholdenhed, optimisme, selvkontrol, social intelligens og Taknemmelighed udgør de 7 karaktertræk

Denne workshop handlede om ‘de 7 karaktertræk’ – som ungdomskolen har hentet fra Københavner akademiet. Maja ledte de 25 elever på tværs af 7., 8. og 9. årgang, gennem øvelser og faciliterede samtaler, hvor vi fik snakket om hvorfor disse karaktertræk er vigtige i et menneske og hvordan vi kan udvikle og styrke dem i os selv.

Det var en fornøjelse at arbejde med engagerede elever og ikke minds lærerinder, som havde sat drømme og værdier som et valgfag, som denne gruppe elever havde valgt.

Feedbacken fra eleverne lød:

De var spændende at lære om de 7 karaktertræk og godt at det var aktivt

Det var godt med varieret undervisning og blev ikke kedeligt

Maja var god til at holde os igang og snakke så man forstod det. Det var også godt med små pauser og aktiviteter ind imellem

Gode diskussioner og en sjov og livlig lærer

Debat om teknologi, fremtidens arbejdsmarked og velfærd på Ungdommens Folkemøde

De danske professionshøjskoler tog fat i Maja fra Levende Læring allerede inden sommerferien, for at indgå i et samarbejde om en workshop til Ungdommens Folkemøde d.7. og 8. september i Søndermarken.

Maja fortæller (med professionel mine) om professionshøjskolernes forskellige uddannelser. Livsbanen forklarer at vi først har brug for jordmødre, så pædagoger, lærer, journalister, socialrådgivere m.fl. Ved siden af hende står repræsentanter fra diverse uddannelser, klar til at fortælle om deres uddannelse og teknologiens betydning for deres fag
Teltet var fyldt til dagens workshop med studerende fra 10. klasser, gymnasier og andre ungdomsuddannelser

Fokus var på fremtidens arbejdsmarked og velfærd med øje for den teknologiske udvikling. For på mange af uddannelserne på professionshøjskolerne, kommer teknologien til at have betydning for det arbejde som venter på den anden side af uddannelsen.

Halvanden time fløj afsted med gode diskussioner om etik, hvor teknologien er en styrke og en svaghed og eksempler på hvor vi allerede har automatiseret noget, som mennesker gjorde før: fx kan vi selv tjekke flybilletter ind, handle uden kasseekspedienten flere steder og robotter klarer det meste fabriksarbejde også. Teknologiens udvikling er i rivende fart, så nu handler det om at blive klar til at håndtere den og måske bestræbe sig på at forstå den endnu bedre?

Maja nød efterfølgende at gå rundt til diverse stande fra forskellige foreninger og organisationer, samt høre oplæg fra scenen af. Det var en fornøjelse at se så mange unge trodse regn og mudder, for at engagere sig i deres folkmøde

Der bliver diskuteret uddannelsespolitik af forskellige ungdomspolitikere på den store scene
“Før jeg dør vil jeg”: drømmende er mange. Må de opnå hvad de ønsker!

Rygaardsskole i Hellerup sætter fællesskabet i fokus

Maja fra Levende Læring var mandag d.4. september i godt selskab på Ryggardsskole i Hellerup. Skolen havde bestilt en workshop som skulle sætte fokus på fællesskaber og hvor meget mere vi som enkelte individer kan, sammen med andre.

Eleverne var forud for workshoppen blevet inddelt i hold på tværs af klasserne for at sætte deres samarbejdsevner igang

Det var hele 7., 8. og 9. årgang som deltog i workshoppen og gennem diverse øvelser, som Maja faciliterede, blev der skabt god stemning og samarbejde på tværs af klasser og årgange.

Eleverne var blandt andet ude og søge råd hos ældre mennesker og fik sådan trænet deres sociale kompetencer og øjnene op for, hvor meget vi kan lære af folk som er ældre end os og som ikke ligner os:

Aftenen fik Maja lov til at bruge i forældrenes selskab, hvor hun fortalte om dagen og hvordan forældre kan være med til at understøtte den videre læring om sociale relationer, samarbejde og fællesskabers vigtighed.

Forældrene fik muligheden for at se alt hvad deres børn have udformet af visuelle plancher fra dagens workshop

 

Borgerskolen i Taastrup giver 9.klasserne et løft

Maja fra Levende Læring var i uge 33, 34 og 35 endnu engang på Læringsakademi med True North, denne gang i Taastrup på Borgerskolen.

Maja stod for at undervise i faget: personligt lederskab og sociale kompetencer. Eleverne var inddelt i teams på tværs af klasserne og fik muligheden for at lære både sig selv og andre bedre at kende.

Derudover fik eleverne sat intensivt fokus på dansk og matematik, for at støtte dem i at løfte deres snit og give dem de bedste forudsætninger til deres videre færd ud i uddannelsessystemet.

Teamcirklerne står klar inden dagens undervisning

Mindre vold og mere fokus på selvværd og konflikthåndtering i den danske folkeskole

Maja fra Levende Læring har i uge 31+32 været ude at køre workshops på folkeskoler rundt omkring i storkøbenhavn på vegne af NGO’en Non Violence Project. Turen gik til Gildbroskolen i Ishøj, Vestervangsskolen i Glostrup, Skovlunde skole og Herlev Byskole.

Maja snakker til den samlede lærerstab på Herlev byskole

Her har det handlet om at træne lærer og pædagoger i at køre et 10 lektioners program for deres elever. Dette fordi at de kender deres elever bedst samt klassens kultur. Gennem de 10 lektioner skal eleverne gennem øvelser der skaber refleksion, samtale og et fælles sprog, når det kommer til måder at håndtere konflikter i klassen og med sig selv. Programmet sætter fokus på selvværd, konflikthåndtering og ikke-volds strategier.

Selvværd, fordi at det er vigtigt at have det godt med sig selv, for at kunne have det godt med andre mennesker. Hvordan man har det med sig selv spiller en stor rolle i ens måde at gå til konflikter på.

Der diskuteres praksis og implimentering af programmet

Konflikthåndtering er selvfølgelig vigtigt, for at kunne finde ud af at løse konflikter på bedst mulig vis – og ikkevolds strategier er vigtige at kende til for at forstå, hvordan man løser konflikter på en ikke voldelig måde.

 

 

Lærerne og pædagogerne var selv igennem de 10 lektioner og her fremlægges der ‘hvordan drømmeskolen ser ud’

Det var en stor fornøjelse at se både lærerne og pædagogerne diskutere workshoppens indhold og overveje hvordan det bedst muligt kan arbejdes med i deres klasser.

 

Herlev hospital vil støtte deres kronisk syge unge – endnu mere!

I uge 26 var Maja fra Levende Læring endnu engang på camp med True North, men denne gang med et hold hel særlige ‘campere’. Holdet bestod nemlig af blandet fagpersonale fra Herlev hospital, hvis ønsker for campen var, at få en masse nye værktøjer til indhold og metode i deres kommende ungegrupper for kronisk syge unge.

De vil nemlig prioritere tid og energi på at etablere et ungegruppe-tilbud hver mandag aften. Formålet er at skabe sammenhold blandt de unge på tværs af sygdomme og klæde dem på til at tage vare på sig selv og deres sygdom. Dette fordi mange af deres unge lever i fornægtelse af sygdommen og har dårlig livskvalitet, fordi de ikke tager deres medicin.

Maja var ansvarlig for ‘team H’ og ledte dem gennem hele ugen. De fik kombineret praksis og teori, da teamet fik muligheden for at deltage i campens program, på samme præmisser som de 150 andre unge campere. Derudover var Maja team H’s underviser i True Norths principper og metode, samt facilitator for gruppens egne processer – alt efter hvilke behov gruppen havde, for at blive så klar som muligt på deres ambitioner, samarbejder og strategi for ungegrupperne.

Seje Team H foran plakaterne med indholdet fra diverse diskussioner og processer med Maja

Fra Levende Læring ønsker god vind og alt det bedste til team H!

Uddannelsesparat, arbejdsparat – livsduelig?

Maja foran hendes undervisningsplakater – alle udfyldt sammen med deltagerne

Endnu engang har Maja fra Levende Læring været med True North afsted på Læringsakademi, hvor der udover fokus på sociale kompetencer og personligt lederskab (det Maja underviste i) også sættes fokus på dansk og matematik. Læringsakademiet var købt ind af Slagelse kommunes jobscenter og UU-vejledning og foregik på den smukke gartneriskole.

Hvad er der, som der sker i vores hjerne når vi føler os pressede og frustrede? Det er Amygdala = hjernens alarmberedskab. Undervisning om hjernen var i følge deltagerne godt, for nemmere at kunne forstå sine reaktioner og hvad som spiller ind i forhold til at have haft dårlige erfaringer med at gå i skole

Målgruppen denne gang var unge mellem 20-30 år, som af forskellige årsager ikke har færdiggjort 9.klasse og nogen er endt på kontanthjælp. Læringsakademiet skulle derfor klæde dem på til at starte uddannelse eller finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

Hvilke fordele er der i at skærpe sit fokus på det man har, frem for det man ikke har?

Udviklingen i løbet af de 4 ugers Læringsakademi var til at spotte. Flere af de unge blomstrede og fik sat ord på det som er udfordrende, oplevet successer i forhold til det faglige arbejde, genfundet læseglæde, samt undersøgt egne personlige og sociale styrker. Siden har det vist sig at flere af de unge har bestået deres EUD (adgangsgivende til ungdomsuddannelse) – og derudover fik deltagerne udvidet deres personlige netværk, ved at få dannet relationer med hinanden.

Læs mere om en af deltagernes oplevelse i denne artikel fra Slagelse Kommune.

Det er da bare arbejde som giver rigtig meget mening!

 

Sex & Samfund og ungdomsliv

Dette var fokus for den workshop, som Maja fra Levende Læring var medfacilitator på, for Sex & Samfunds frivillige:

De frivillige blev klædt på til både at repræsentere Sex & Samfund, samt indført i moderne ungdomsteorier og hvad der rør sig for den unge målgruppe.

Der er behov for mere oplysning når det handler om digitaldannelse og hvad man deler, samt forholdet til egen krop og nydelse. Maja stod for teoretisk oplysning, samt en masse sjove brainbreaks og teambuilding.

Også i Sex & Samfund er der fokus på normkritik og diversitet
De frivillige fik muligheden for at sætte sig i den yngre generations sko, når det kommer til de mange muligheder, valg og berøringsflader

Normkritik og plads til diversitet

Hvad vil det sige at være en majoritet og en minoritet? Hvad er normer? Hvad er privilegier?

En folkeskoleklasse fra Sønderlandsskolen i Holstebro lagde vejen forbi Vesterbro, hvor Maja fra Levende Læring endnu engang satte fokus på normkritik på vegne af Sabaah.

 

 

Dette i forlængelse af klassens fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed.

At tale om ‘det tryggere rum’ er afgørende for at kunne sætte fokus på diskrimination og diversitet uden fordomme i lokalet
Der tjekkes ud og snakkes om hvad man har lært på dagens workshop. Flere delte: “at mennesker er forskellige og er lige meget værd”

Styr på nerverne til eksamensforberedelse

Maja fra Levende Læring har de sidste 3 lørdag faciliteret en 3 timers eksamenstrænings-workshop for unge på vegne af True North. De unge er kommet fra 8.klasse til slut ungdomsuddannelse og tilfælles for dem alle var, at der venter dem nogle mundtlige og skriftlige prøver inden sommerferien.

Sammen med Maja blev de klogere på hjernen og den mentale del af ens forberedelse. Derudover trænede de det at stå og snakke foran andre og blive komfortabelt med det, mens vi langsom gik fra stående, hvor man kunne fortælle om alt muligt, til siddende, hvor man skulle fortælle om fagligt indhold.

Det er ikke nemt at tale foran andre, men øvelse i trygge rammer gør bedre