Debat om teknologi, fremtidens arbejdsmarked og velfærd på Ungdommens Folkemøde

De danske professionshøjskoler tog fat i Maja fra Levende Læring allerede inden sommerferien, for at indgå i et samarbejde om en workshop til Ungdommens Folkemøde d.7. og 8. september i Søndermarken.

Maja fortæller (med professionel mine) om professionshøjskolernes forskellige uddannelser. Livsbanen forklarer at vi først har brug for jordmødre, så pædagoger, lærer, journalister, socialrådgivere m.fl. Ved siden af hende står repræsentanter fra diverse uddannelser, klar til at fortælle om deres uddannelse og teknologiens betydning for deres fag
Teltet var fyldt til dagens workshop med studerende fra 10. klasser, gymnasier og andre ungdomsuddannelser

Fokus var på fremtidens arbejdsmarked og velfærd med øje for den teknologiske udvikling. For på mange af uddannelserne på professionshøjskolerne, kommer teknologien til at have betydning for det arbejde som venter på den anden side af uddannelsen.

Halvanden time fløj afsted med gode diskussioner om etik, hvor teknologien er en styrke og en svaghed og eksempler på hvor vi allerede har automatiseret noget, som mennesker gjorde før: fx kan vi selv tjekke flybilletter ind, handle uden kasseekspedienten flere steder og robotter klarer det meste fabriksarbejde også. Teknologiens udvikling er i rivende fart, så nu handler det om at blive klar til at håndtere den og måske bestræbe sig på at forstå den endnu bedre?

Maja nød efterfølgende at gå rundt til diverse stande fra forskellige foreninger og organisationer, samt høre oplæg fra scenen af. Det var en fornøjelse at se så mange unge trodse regn og mudder, for at engagere sig i deres folkmøde

Der bliver diskuteret uddannelsespolitik af forskellige ungdomspolitikere på den store scene
“Før jeg dør vil jeg”: drømmende er mange. Må de opnå hvad de ønsker!

Rygaardsskole i Hellerup sætter fællesskabet i fokus

Maja fra Levende Læring var mandag d.4. september i godt selskab på Ryggardsskole i Hellerup. Skolen havde bestilt en workshop som skulle sætte fokus på fællesskaber og hvor meget mere vi som enkelte individer kan, sammen med andre.

Eleverne var forud for workshoppen blevet inddelt i hold på tværs af klasserne for at sætte deres samarbejdsevner igang

Det var hele 7., 8. og 9. årgang som deltog i workshoppen og gennem diverse øvelser, som Maja faciliterede, blev der skabt god stemning og samarbejde på tværs af klasser og årgange.

Eleverne var blandt andet ude og søge råd hos ældre mennesker og fik sådan trænet deres sociale kompetencer og øjnene op for, hvor meget vi kan lære af folk som er ældre end os og som ikke ligner os:

Aftenen fik Maja lov til at bruge i forældrenes selskab, hvor hun fortalte om dagen og hvordan forældre kan være med til at understøtte den videre læring om sociale relationer, samarbejde og fællesskabers vigtighed.

Forældrene fik muligheden for at se alt hvad deres børn have udformet af visuelle plancher fra dagens workshop

 

Borgerskolen i Taastrup giver 9.klasserne et løft

Maja fra Levende Læring var i uge 33, 34 og 35 endnu engang på Læringsakademi med True North, denne gang i Taastrup på Borgerskolen.

Maja stod for at undervise i faget: personligt lederskab og sociale kompetencer. Eleverne var inddelt i teams på tværs af klasserne og fik muligheden for at lære både sig selv og andre bedre at kende.

Derudover fik eleverne sat intensivt fokus på dansk og matematik, for at støtte dem i at løfte deres snit og give dem de bedste forudsætninger til deres videre færd ud i uddannelsessystemet.

Teamcirklerne står klar inden dagens undervisning

Mindre vold og mere fokus på selvværd og konflikthåndtering i den danske folkeskole

Maja fra Levende Læring har i uge 31+32 været ude at køre workshops på folkeskoler rundt omkring i storkøbenhavn på vegne af NGO’en Non Violence Project. Turen gik til Gildbroskolen i Ishøj, Vestervangsskolen i Glostrup, Skovlunde skole og Herlev Byskole.

Maja snakker til den samlede lærerstab på Herlev byskole

Her har det handlet om at træne lærer og pædagoger i at køre et 10 lektioners program for deres elever. Dette fordi at de kender deres elever bedst samt klassens kultur. Gennem de 10 lektioner skal eleverne gennem øvelser der skaber refleksion, samtale og et fælles sprog, når det kommer til måder at håndtere konflikter i klassen og med sig selv. Programmet sætter fokus på selvværd, konflikthåndtering og ikke-volds strategier.

Selvværd, fordi at det er vigtigt at have det godt med sig selv, for at kunne have det godt med andre mennesker. Hvordan man har det med sig selv spiller en stor rolle i ens måde at gå til konflikter på.

Der diskuteres praksis og implimentering af programmet

Konflikthåndtering er selvfølgelig vigtigt, for at kunne finde ud af at løse konflikter på bedst mulig vis – og ikkevolds strategier er vigtige at kende til for at forstå, hvordan man løser konflikter på en ikke voldelig måde.

 

 

Lærerne og pædagogerne var selv igennem de 10 lektioner og her fremlægges der ‘hvordan drømmeskolen ser ud’

Det var en stor fornøjelse at se både lærerne og pædagogerne diskutere workshoppens indhold og overveje hvordan det bedst muligt kan arbejdes med i deres klasser.

 

Herlev hospital vil støtte deres kronisk syge unge – endnu mere!

I uge 26 var Maja fra Levende Læring endnu engang på camp med True North, men denne gang med et hold hel særlige ‘campere’. Holdet bestod nemlig af blandet fagpersonale fra Herlev hospital, hvis ønsker for campen var, at få en masse nye værktøjer til indhold og metode i deres kommende ungegrupper for kronisk syge unge.

De vil nemlig prioritere tid og energi på at etablere et ungegruppe-tilbud hver mandag aften. Formålet er at skabe sammenhold blandt de unge på tværs af sygdomme og klæde dem på til at tage vare på sig selv og deres sygdom. Dette fordi mange af deres unge lever i fornægtelse af sygdommen og har dårlig livskvalitet, fordi de ikke tager deres medicin.

Maja var ansvarlig for ‘team H’ og ledte dem gennem hele ugen. De fik kombineret praksis og teori, da teamet fik muligheden for at deltage i campens program, på samme præmisser som de 150 andre unge campere. Derudover var Maja team H’s underviser i True Norths principper og metode, samt facilitator for gruppens egne processer – alt efter hvilke behov gruppen havde, for at blive så klar som muligt på deres ambitioner, samarbejder og strategi for ungegrupperne.

Seje Team H foran plakaterne med indholdet fra diverse diskussioner og processer med Maja

Fra Levende Læring ønsker god vind og alt det bedste til team H!

Uddannelsesparat, arbejdsparat – livsduelig?

Maja foran hendes undervisningsplakater – alle udfyldt sammen med deltagerne

Endnu engang har Maja fra Levende Læring været med True North afsted på Læringsakademi, hvor der udover fokus på sociale kompetencer og personligt lederskab (det Maja underviste i) også sættes fokus på dansk og matematik. Læringsakademiet var købt ind af Slagelse kommunes jobscenter og UU-vejledning og foregik på den smukke gartneriskole.

Hvad er der, som der sker i vores hjerne når vi føler os pressede og frustrede? Det er Amygdala = hjernens alarmberedskab. Undervisning om hjernen var i følge deltagerne godt, for nemmere at kunne forstå sine reaktioner og hvad som spiller ind i forhold til at have haft dårlige erfaringer med at gå i skole

Målgruppen denne gang var unge mellem 20-30 år, som af forskellige årsager ikke har færdiggjort 9.klasse og nogen er endt på kontanthjælp. Læringsakademiet skulle derfor klæde dem på til at starte uddannelse eller finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

Hvilke fordele er der i at skærpe sit fokus på det man har, frem for det man ikke har?

Udviklingen i løbet af de 4 ugers Læringsakademi var til at spotte. Flere af de unge blomstrede og fik sat ord på det som er udfordrende, oplevet successer i forhold til det faglige arbejde, genfundet læseglæde, samt undersøgt egne personlige og sociale styrker. Siden har det vist sig at flere af de unge har bestået deres EUD (adgangsgivende til ungdomsuddannelse) – og derudover fik deltagerne udvidet deres personlige netværk, ved at få dannet relationer med hinanden.

Læs mere om en af deltagernes oplevelse i denne artikel fra Slagelse Kommune.

Det er da bare arbejde som giver rigtig meget mening!

 

Sex & Samfund og ungdomsliv

Dette var fokus for den workshop, som Maja fra Levende Læring var medfacilitator på, for Sex & Samfunds frivillige:

De frivillige blev klædt på til både at repræsentere Sex & Samfund, samt indført i moderne ungdomsteorier og hvad der rør sig for den unge målgruppe.

Der er behov for mere oplysning når det handler om digitaldannelse og hvad man deler, samt forholdet til egen krop og nydelse. Maja stod for teoretisk oplysning, samt en masse sjove brainbreaks og teambuilding.

Også i Sex & Samfund er der fokus på normkritik og diversitet
De frivillige fik muligheden for at sætte sig i den yngre generations sko, når det kommer til de mange muligheder, valg og berøringsflader

Normkritik og plads til diversitet

Hvad vil det sige at være en majoritet og en minoritet? Hvad er normer? Hvad er privilegier?

En folkeskoleklasse fra Sønderlandsskolen i Holstebro lagde vejen forbi Vesterbro, hvor Maja fra Levende Læring endnu engang satte fokus på normkritik på vegne af Sabaah.

 

 

Dette i forlængelse af klassens fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed.

At tale om ‘det tryggere rum’ er afgørende for at kunne sætte fokus på diskrimination og diversitet uden fordomme i lokalet
Der tjekkes ud og snakkes om hvad man har lært på dagens workshop. Flere delte: “at mennesker er forskellige og er lige meget værd”

Styr på nerverne til eksamensforberedelse

Maja fra Levende Læring har de sidste 3 lørdag faciliteret en 3 timers eksamenstrænings-workshop for unge på vegne af True North. De unge er kommet fra 8.klasse til slut ungdomsuddannelse og tilfælles for dem alle var, at der venter dem nogle mundtlige og skriftlige prøver inden sommerferien.

Sammen med Maja blev de klogere på hjernen og den mentale del af ens forberedelse. Derudover trænede de det at stå og snakke foran andre og blive komfortabelt med det, mens vi langsom gik fra stående, hvor man kunne fortælle om alt muligt, til siddende, hvor man skulle fortælle om fagligt indhold.

Det er ikke nemt at tale foran andre, men øvelse i trygge rammer gør bedre

Sammenhold på skoleskemaet i Fredensborg

Endrupskolen i Fredensborg skal de to 8. klasser slås sammen til én klasse. Dette fordi mange har skiftet skole. Det har skabt utryghed omkring sammenholdet, skolen og det at blive én klasse.

Derfor tog Endrupskolen fat i True North, som tog fat i Maja fra Levende Læring, for at hun kunne facilitere en 4-dages skolecamp for den kommende klasse.

Formålet var at skabe sammenhold på tværs af klasserne og sætte fokus på vedholdenhed omkring sin skolegang. Sammen med Maja fik eleverne arbejde med deres personlige lederskab og sociale kompetencer. De fik skabt tryghed mellem hinanden og lavet tillidsaftaler, om hvordan de vil behandle hinanden i den nye klasse. De fik rum for at tale om og udfordre fordomme omkring skolen og det at blive slået sammen med den anden klasse.

Maja fortalte eleverne om at tillid mellem mennesker er som en ballon: man kan fylde den op gennem tillidsfulde handlinger, eller tømme den, ved at bryde den tillid man har bygget op
Hvis man skal lykkedes med sin skolegang og de mål man sætter sig, selvom processen kan være træls igang i mellem, kræver det selvdisciplin: at finde ud af hvorfor det er vigtigt og prioritere tiden + motivation: det der får en til at gøre det som skal gøres

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsen efter endt program var i top fra både lærerne og eleverne. I elevernes evaluering skrev de bl.a.:

At det har været en god og sjov måde at komme tæt på andre, og lære dig selv bedre at kende. Det har gjort at jeg ikke længere er nervøs for at blive slået sammen med den anden klasse.

Man får viden om noget som faktisk er ret alvorlig, på en sjov og ny måde. Det har fået mig til at tænke mere over tingene, ved mit liv og de signaler jeg sender til andre.

Jeg er blevet meget mere selvsikker. Jeg er blevet bedre til at udtrykke mig.

Om Maja, som underviser var responsen:

Hun var sjov, god lærer og mange gode ting. Hun forklarede tingene på en god måde så alle kunne forstå det. Vi havde sjove lege samtidig med at vi lærte meget.

Maja var super god. Massere af energi, god til at forklare tingene så vi ALLE forstod det. Også super god til at lære fra sig <3

Hun var god til at få alle med. Hun kom med personlige erfaringer og prøvede at gøre undervisningen sjov.

Fra Levende Læring ønskes den kommende 9.klasse alt muligt held og lykke. Der er lagt i ovnen til at det bliver et rigtig godt sidste år sammen!