Normkritik og plads til diversitet

Hvad vil det sige at være en majoritet og en minoritet? Hvad er normer? Hvad er privilegier?

En folkeskoleklasse fra Sønderlandsskolen i Holstebro lagde vejen forbi Vesterbro, hvor Maja fra Levende Læring endnu engang satte fokus på normkritik på vegne af Sabaah.

 

 

Dette i forlængelse af klassens fokus på menneskerettigheder og mangfoldighed.

At tale om ‘det tryggere rum’ er afgørende for at kunne sætte fokus på diskrimination og diversitet uden fordomme i lokalet
Der tjekkes ud og snakkes om hvad man har lært på dagens workshop. Flere delte: “at mennesker er forskellige og er lige meget værd”

Styr på nerverne til eksamensforberedelse

Maja fra Levende Læring har de sidste 3 lørdag faciliteret en 3 timers eksamenstrænings-workshop for unge på vegne af True North. De unge er kommet fra 8.klasse til slut ungdomsuddannelse og tilfælles for dem alle var, at der venter dem nogle mundtlige og skriftlige prøver inden sommerferien.

Sammen med Maja blev de klogere på hjernen og den mentale del af ens forberedelse. Derudover trænede de det at stå og snakke foran andre og blive komfortabelt med det, mens vi langsom gik fra stående, hvor man kunne fortælle om alt muligt, til siddende, hvor man skulle fortælle om fagligt indhold.

Det er ikke nemt at tale foran andre, men øvelse i trygge rammer gør bedre

Sammenhold på skoleskemaet i Fredensborg

Endrupskolen i Fredensborg skal de to 8. klasser slås sammen til én klasse. Dette fordi mange har skiftet skole. Det har skabt utryghed omkring sammenholdet, skolen og det at blive én klasse.

Derfor tog Endrupskolen fat i True North, som tog fat i Maja fra Levende Læring, for at hun kunne facilitere en 4-dages skolecamp for den kommende klasse.

Formålet var at skabe sammenhold på tværs af klasserne og sætte fokus på vedholdenhed omkring sin skolegang. Sammen med Maja fik eleverne arbejde med deres personlige lederskab og sociale kompetencer. De fik skabt tryghed mellem hinanden og lavet tillidsaftaler, om hvordan de vil behandle hinanden i den nye klasse. De fik rum for at tale om og udfordre fordomme omkring skolen og det at blive slået sammen med den anden klasse.

Maja fortalte eleverne om at tillid mellem mennesker er som en ballon: man kan fylde den op gennem tillidsfulde handlinger, eller tømme den, ved at bryde den tillid man har bygget op
Hvis man skal lykkedes med sin skolegang og de mål man sætter sig, selvom processen kan være træls igang i mellem, kræver det selvdisciplin: at finde ud af hvorfor det er vigtigt og prioritere tiden + motivation: det der får en til at gøre det som skal gøres

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsen efter endt program var i top fra både lærerne og eleverne. I elevernes evaluering skrev de bl.a.:

At det har været en god og sjov måde at komme tæt på andre, og lære dig selv bedre at kende. Det har gjort at jeg ikke længere er nervøs for at blive slået sammen med den anden klasse.

Man får viden om noget som faktisk er ret alvorlig, på en sjov og ny måde. Det har fået mig til at tænke mere over tingene, ved mit liv og de signaler jeg sender til andre.

Jeg er blevet meget mere selvsikker. Jeg er blevet bedre til at udtrykke mig.

Om Maja, som underviser var responsen:

Hun var sjov, god lærer og mange gode ting. Hun forklarede tingene på en god måde så alle kunne forstå det. Vi havde sjove lege samtidig med at vi lærte meget.

Maja var super god. Massere af energi, god til at forklare tingene så vi ALLE forstod det. Også super god til at lære fra sig <3

Hun var god til at få alle med. Hun kom med personlige erfaringer og prøvede at gøre undervisningen sjov.

Fra Levende Læring ønskes den kommende 9.klasse alt muligt held og lykke. Der er lagt i ovnen til at det bliver et rigtig godt sidste år sammen!

Optagelsesweekend: Hvilke kreative unge skal være en del af team 8 på Projektakademiet?

Hvordan bruger vi styrkerne ved Nørrebros diversitet og kreativitet til at gøre det til et endnu bedre sted at være? Og hvordan styrker vi samtidig kreative unge til at følge deres drømme og gå fra ide til handling? Det gør vi blandt andet ved at lade flere blive en del af ProjektakademietKBH+ under Askovfonden.

Maja fra Levende Læring har brugt denne weekend og tre aftener i uge 17+18 sammen med det nuværende team 7 på Projektakademiet. Her har hun faciliteret processen frem til optagelsesweekenden, der løb af stablen i går lørdag og i dag søndag for 36 unge spirende aspiranter.

Ankomsten af alle aspiranterne fejres med konfetti og høj X Factor-musik

Maja har undervist, faciliteret øvelser, der bygger teams, og sørget for, at det nuværende team har følt sig trygge med at afvikle en så god og indholdsrig optagelsesweekend som muligt.

Projektgrupperne knokler med weekendens ‘kunde-opgave’ – et lounge-event for Medborgerne til september
Kundeopgaven deles i mindre dele og følger klassisk ‘design-tænkning’, når det kommer til at skabe meningsfulde projekter

Disse ildsjæle vil gå fra 36 til 20 og blive team 8. De vil starte op til september og vil frem til juni arbejde med deres personlige lederskab, kreativitet, samarbejdsevner og evner som projekt- og procesledere. De vil skabe events, projekter og initiativer, som får Nørrebro til at blomstre.

Robuste fællesskaber og at kunne være noget for nogen

I uge 15 var Maja fra Levende Læring endnu engang på camp med True North. Fokus var igen sociale kompetencer og hvordan vi alle har et ansvar i fællesskabet. I løbet af 5 dage, fik vi sammen støbt et social kompas ud fra kompaspunkterne: kommunikation, samarbejde, empati, selvbeskyttelse og respekt.

Påske17 1
Første dag på camp. Maja varmer gruppen op med diverse spørgsmål

 

Maja havde denne gang fornøjelsen af at undervise cirka 70 teenagere og et stab på 8 Team Ledere, sammen med hendes kollega og bedste ven Tobias Hasselby Nielsen – en meget talentfuld unge mand.

Påske17 3
Der skal være plads til leg mellem al den læring. Så de unge skulle med deres team fremføre deres egne fortolkninger af forskellige sjove opgaver, som Maja gav dem

De unge fløj fra campen fredag – efter Maja havde holdt 1 times forældreworkshop med deres forældre og klædte dem på, til at kunne støtte deres teenager bedst muligt. De unge fik på campen oplevelsen af at være en aktiv del af et team og oplevede succesen ved at kunne være der for andre. Flere delte at de har lært at alle har noget at byde ind i fællesskabet med, at man går glip af en masse godt, når man sætter mærkater på andre. At man kan mere sammen med andre, end for sig selv – og at vi alle har meget mere tilfælles, end vi måske går og tror til dagligt.

Påske17 2
Det er vigtigt at kunne lytte, for at være god til at samarbejde. Samarbejde fyldte en del på campen, som tema i al undervisningen. At kunne finde et kompromis, være konstruktivt uenige og komme videre sammen, er nødvendige evner at mestre i en verden der kalder på mere samarbejde
Påske17 6
Det er en fryd at få lov at arbejde med sin bedste ven. Maja og Tobias kunne bringe deres venskab ind i campen, som gav mening, da fokus var på sociale relationer og det sociale kompas

Normkritik i klasserummet – hvordan skaber vi rum for inklusion?

Torsdag og fredag i denne uge har den stået på normkritik hos Levende Læring.

Torsdag var Maja ude at holde oplæg for SabaahHindegade Ungdomsskole for unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er igang med at lære sproget dansk.

Fredag var Maja deltager, da Cinemateket lagde hus til et 3,5 timers seminar, hvor Normstormerne, Sabaah og Ronja Mannov Olesen gik på scenen og fortalte om sit arbejde for at bryde med normer og skabe en større bevægelse for alle og højne inklusionen i klasserummet.

Sabaah3
Medstifter og forperson Fahad Saeed fortæller om Sabaahs arbejde og visioner for personer som kan anses som dobbeltminoritet

For hvem er det vi holder udenfor, når vi fx indretter bygninger uden ramper, når vi tager for givet at folks kærester er af det modsatte køn eller at en person har samme kønsidentitet, som deres biologiske køn?

Hver 3. LGBT person med anden etnisk baggrund overvejer at begå selvmord. Hvis vi vil statistikken til livs, kræver det at vi begynder at kunne snakke om hvordan livet OGSÅ kan se ud, selvom man ikke identificerer sig med majoriteten. Samt oplyse hinanden omkring vores privilegier og hvad vi derfor måske er blind over for, når det kommer til at forstå folk uden disse privilegier.

I normkritikken er sprog det vigtigste at fokusere på – så der er stof til eftertanke for os alle. Fx hvordan taler du om mennesker, du ikke selv identificerer dig med?

På jagt efter styrkerne hos sårbare unge på STU, Holstebro

I uge 5, 6, 8 og 9 var Maja fra Levende Læring en del af True Norths undervisningsteam på STU i Holstebro. Dette for at undervise i faget; personligt lederskab og sociale kompetencer (også kaldet P/S).

Holstebro3
Et typisk dagskema på STU og True Norths fire kompaspunkter og metaforbilleder

På STU går sårbare unge, som af forskellige årsager er faldet fra i det ordinære uddannelsessystem. Nogle af disse unge har diagnoser, andre har haft nogle svære betingelser fra start og dårlige oplevelser med det at passe ind i uddannelsessystemet.

Det som disse 4 uger handlede om, var at skabe grobund for at de unge, samt deres undervisere og pædagoger, kunne få lov at udforske  alt det, som de unge faktisk godt kan – på trods af deres udfordringer. Ved at skabe nye læringssituationer, lave dansk, læsning og matematik på nye måder, samt få ny indsigt i sig selv og verden omkring dem, fik de unge muligheden for at opleve andre sider af sig selv, finde sine styrker og indse at de godt kan bidrage med noget til verden.

Det var alt sammen en meget livsbekræftende oplevelse og Levende Læring er taknemmelig for at have været en del af denne udvikling.

Holstebro1
Maja med hendes medunderviser Tobias og kollega Katja fra True North

Kaospiloter vil skabe mindre kaos i pigers følelsesliv

I dag har Maja fra Levende Læring mødtes med Matie og Kristina, som går på 3. år på Kaospilotuddannelsen i Århus.

Kaospiloter
Matie og Kristina håber på at gøre en forskel for Danmarks unge kvinder, ved at skabe rum for refleksion omkring hvad det meningsfulde liv er for os hver især 

Til deres afgangsprojekt vil de skabe et koncept, som skal støtte unge piger i at stå stærkere i den herskende præstationskultur, som de mener at unge lever lever i.

De ville mødes for at få nogle råd med på vejen og de er hermed givet. Hvor er det dejligt at kunne gensidigt berige hinanden, når man brænder for den samme sag.

God vind tøser!

En flyvende tur på TEC – og de socialt kompetente flymekanikere

I uge 4 var Maja fra Levende Læring i hyggeligt selskab med 3 lærer og 25 kommende flymekanikere på TEC Hvidovre.

True Norths skoleprogram tog fart og snakken gik blandt andet på, hvad vedholdenhed, optimisme og integritet kommer til at betyde for deres fremtidige tid på studiet – og hvad sociale kompetencer kommer til at gøre for deres tid i praktik.

TEC
Maja og hendes kollega Joachim klar til afgang

Fairdig – lad os aflaste klimaet gennem bedre forbrugsmønstre

I dag havde Maja fra Levende Læring fornøjelsen af at facilitere en strategiworkshop for den ideologiske virksomhed: Fairdig, som laver klimavenlige færdigretter. Visionen er: at ændre folks forbrugsmønstre gennem bedre produkter. De er et ambitiøst team, som har værdierne på plads og besidder en imponerende grad af vedholdenhed!

Fairdig workshop
Nadia, Jesper og Lise nørkler med nøgletal og kundesekment for at få styr på deres strategi det næste halve år

Hvis du er klar på at tage en tørn for klimaet, så hold dig eventuelt nogle kødfri dage og køb Fairdigs lækre færdigretter på Nemlig.com 🙂

Fairdig
Der brainstormes på fulde drøn under opsyn fra Maja