Improvisation og facilitering – hvordan spiller det sammen?

Maja fra Levende Læring var i tirsdags tilbage på KBH+ under Askovfonden og køre undervisning for team 8 på Projektakademiet. 19 unge spirende projektledere, som gennem kreative events, samskabelse og projekter vil skabe social forandring på Nørrebro.

Denne gang handlede det om den gode facilitator/underviser/procesleder og hvordan improvisation kan være et stærkt værktøj at have i med sig i rygsækken, når man har denne rolle.

De 19 unge studerende

 

Maja præsenterede hendes tanker for dagen og sørgede for at afklare hvilke behov, der var til stede hos de unge og hvad som gav mening at sætte fokus på. Maja sørgede for hele tiden at være tydelig omkring hendes facilitator-rolle og køre meta på processen, ved at fortælle hvad hun tænkte om processen undervejs. Dette førte til nogle rigtig gode samtaler om de gode procesledere og improvisation – det at kunne være omstillingsparat og navigere i det sociale rum.

Maja underviste i de 5 nøgler til engagement, som hun benytter i sine procesdesign
De unge efterspurgte processkabeloner – Maja gav et bud, men fortalte også om at procesdesign afhænger af lærings-outcome
Do’s and dont’s: hvornår er det godt at være deltager i en proces og hvornår er det ikke. Maja udfyldte denne flipchart med deltagernes ord og erfaringer med gode og mindre gode facilitatore

Dernæst stod den på leg og improvisationsøvelser, som Maja havde forberedt. De unge fik lov at træne deres situationsfornemmelse, det at kunne læse rum og energier. Hvad der skal til for at støtte op om processer og at ødelægge processer. At kunne handle, når historier går i stå og folk begynder at ‘stege’ på scenen.

For hvornår skal man som facilitator gøre noget andet, hvis man oplever at ens deltagere tjekker ud eller blive trætte? Hvad sker der, når alt ikke går efter ens eget hoved og drejebog? Hvad gør man, når de fysiske rammer viser sig ikke at være optimale? Hvordan sørger man for maksimal deltagelse?

Det gør man blandt andet ved at træne sin evne til at aflæse situationer, at handle og gøre det som giver mening for både læringsudbyttet og deltagernes behov. At sætte tydelige rammer og tilpasse sig deltagernes behov. Det er en procesleders ansvar at det hele giver mening. De unge forklarede efterfølgende at det havde været fedt med nogle kropslige oplevelser med improvisation og ønskede at træne videre, for at kunne blive skarpe på at bruge det i deres kommende procesledelsesopgaver for diverse kunder på Nørrebro.

Derudover sad Maja i går, torsdag, i feedbackpanel da de unge skulle pitche deres kundeprojekter for hende og to andre iværksættere og projekt-typer. Det tegner godt for dette team og det bliver spændende at følge deres kommende projekter!