Københavns Kommunes ungdomsskole

Maja til Ungeborgermødet

Maja fra Levende Læring har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Københavns Kommunes ungdomsskole. Her har hun varetaget en række workshops på københavnske folkeskoler. Dette inden for præsentationsteknik og de såkaldte ’syv karaktertræk’, som er et begrebsapparat, som danner rammen for et fælles sprog om sociale og personlige kompetencer i forbindelse med elevernes uddannelsesparathedsvurdering. Desuden har Maja faciliteret Københavns Kommunes Ungdomsskole første Ungeborgermøde.

Ungeborgermødet #1 blev afholdt d. 27. januar 2018. Ungeborgermødet er planlagt i samarbejde med
Børn og Ungdomsforvaltningens nyetablerede Ungeråd. Motivationen for mødet er at skabe et rum,
hvor flere unge kan give deres mening tilkende, påvirke Ungerådet samt skabe arbejdsgrupper inden for
de unges politiske interesseområder.

Maja optrådte som en yderst inspirerende facilitator. Ved hjælp af bl.a. fysiske aktiviteter formåede hun, at skabe en god variation i programmet, højne de unges koncentrationsniveau og sikre de unge fik mulighed for at skabe sociale relationer. Maja formår at se den enkeltes behov i den store gruppe af unge – dette en gruppe, som varierer meget i alder (mellem 12-20 år) og i deres baggrunde. Maja sikrede således et trygt rum for debat. Maja viste stor forståelse for stemningen i rummet, de forskellige roller, som de unge trådte ind i samt konteksten for dagen. Maja benytter sig af kreative visualiseringer, som sikrede at formål og form fremstod tydeligt for alle deltagerne. Maja har yderst kvalificeret løst facilitatorrollen.

Maja er yderst struktureret og servicemindet i forbindelse med kontakt til samarbejdspartnere. Hun er en selvstændig medarbejder med overskud og går engageret til arbejdsopgaverne.

Alberte Stein Aamand, Projektkoordinator i KKU Fritids- og Almenundervisning