Rygaards skole

For Rygards skole i Hellerup har Levende Læring arrangeret en fuld workshopdag for skolens 7., 8. og 9. årgang. Skolen havde bestilt en workshop som skulle sætte fokus på fællesskaber og hvor meget mere vi som enkelte individer kan, sammen med andre.

Vi havde på Rygaards Skole Maja Dalgaard ude i forbindelse med vores trivselsdag i udskolingen. Under overskriften Fællesskabets Dag, havde Maja forberedt et fuldt dagsprogram med varierede, fysiske og kreative øvelser, der satte tanker i gang hos vores elever. Maja holdt ugen forinden møde med os lærere og uddelte ved den lejlighed drejebøger, der gjorde vores arbejde meget let og således sørgede for, at vi kunne være tilstede hos eleverne og gå ind i samtaler om fællesskaber og drømmeskoler. Om aftenen efter trivselsdagen havde vi forældremøde, hvor Maja vidensdelte dagens oplevelser med forældrene.

Vi oplevede Maja som meget professionel og med en stil, der var i øjenhøjde med eleverne. Hendes kreative idéer blev støttet op af en solid praksiserfaring samt en psykologisk-pædagogisk viden, der inkluderede den nyeste forskning på området unges udvikling.
Samina Kjærbo, Lærer på Rygaards Skole
Eleverne var forud for workshoppen blevet inddelt i hold på tværs af klasserne for at sætte deres samarbejdsevner igang

 

Eleverne var blandt andet ude og søge råd hos ældre mennesker og fik sådan trænet deres sociale kompetencer og øjnene op for, hvor meget vi kan lære af folk som er ældre end os og som ikke ligner os:

Derudover havde skolen bedt Levende Læring om at holde en times foredrag for forældrene om aften. Her fortalte Maja om dagens indhold og didaktik, samt hvordan forældre kan være med til at understøtte den videre læring om sociale relationer, samarbejde og fællesskabers vigtighed.

Forældrene fik muligheden for at se alt hvad deres børn have udformet af visuelle plancher fra dagens workshop