Rygaardsskole i Hellerup sætter fællesskabet i fokus

Maja fra Levende Læring var mandag d.4. september i godt selskab på Ryggardsskole i Hellerup. Skolen havde bestilt en workshop som skulle sætte fokus på fællesskaber og hvor meget mere vi som enkelte individer kan, sammen med andre.

Eleverne var forud for workshoppen blevet inddelt i hold på tværs af klasserne for at sætte deres samarbejdsevner igang

Det var hele 7., 8. og 9. årgang som deltog i workshoppen og gennem diverse øvelser, som Maja faciliterede, blev der skabt god stemning og samarbejde på tværs af klasser og årgange.

Eleverne var blandt andet ude og søge råd hos ældre mennesker og fik sådan trænet deres sociale kompetencer og øjnene op for, hvor meget vi kan lære af folk som er ældre end os og som ikke ligner os:

Aftenen fik Maja lov til at bruge i forældrenes selskab, hvor hun fortalte om dagen og hvordan forældre kan være med til at understøtte den videre læring om sociale relationer, samarbejde og fællesskabers vigtighed.

Forældrene fik muligheden for at se alt hvad deres børn have udformet af visuelle plancher fra dagens workshop