Tre konferenecer på to dage

Maja fra Levende Læring havde travlt i starten af december, da den stod på konferencer om samskabelse, fremtidens velfærd og anbragte børn.

Det hele startede d. 4. december på Roskilde Universitet, hvor samskabelse var overskriften. Altså, det at iværksætte sociale initiativer på tværs af sektorer. Et princip, som kommer fra den private sektor, men som har stor relevans for den offentlige sektor. En fornuftig tanke, at alle parter, fra private til offentlige, får muligheden for at dele ideer, ressourcer og kompetencer – får lov til at gøre det, de gør bedst, og sammen løse de komplekse problemstillinger, der findes blandt Danmarks udsatte borgere.

Maja deltog især i debatterne, der handlede om at facilitere de gode processer, som skaber grobund for at dele ideer og ville forpligte sig til at løfte opgaven. For at samskabelsesprocesser skal blive vellykkede, skal der være en følelse af ligeværd til stede samt villigheden til sammen at ville definere problemer, skabe løsninger sammen OG realisere dem.

“Nogle behov imødekommes ved at blive inddraget”, spændende oplæg ved Tony Bovaird fra Birmingham universitet

Hvorfor deltog Maja på denne konference? Jamen det gjorde hun sammen med sin gode ven og kollega Mads Trier-Blom, da de sammen er i gang med et udviklingsprojekt omkring børn og unges mentale sundhed … Stay tuned!

Næste dag stod den på en ‘fremtidsworkshop’ hos Dansk Design Center. Her var der etableret fremtidsscenarier, som efterfølgende skulle diskuteres på tværs af faggrupper omkring fordele og ulemper ved diverse måder at indrette sundhedsvæsenet på. Maja var især engageret i den gruppe, som havde et perspektiv på borgernes rettigheder, hvis vi forestiller os mere kontrol via sundhedsvæsenet.

Børne- og socialminister Mai Mercado lover at prioritere indsatsen højere, når det handler om anbragte børn

Hastigt gik turen videre til Cinemateket, hvor Egmontfonden fremlagde deres fund fra deres nye, store rapport om anbragte børn og deres muligheder. Desværre viser rapporten nogle dystre tal, når det kommer til disse børns fremtidige muligheder. Det handler primært om udfordringen i at have et kontinuerligt skoleforløb, når man bliver rykket rundt mellem plejefamilier og diverse institutioner. Der følger stigma ved at komme bagud i sin skolegang, og en dominerende ‘forventningsfattigdom’ omkring disse udsatte børn, fra systemets side af, hjælper ikke just på sagen.

Unge fra Lær for livet-camps fortalte om deres erfaringer. True North har været med til at starte disse camps op, og Maja kunne genkende en masse fra hendes arbejde på lignende camps
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, fortæller om de dystre tal fra rapporten