Engagerede unge i København vil have politiske indflydelse

Som altid havde Maja visuelle virkemidler i brug og sørgede for at tydeliggøre processen fra start, så alle vidste, hvad dagen bød på

Forrige weekend var Maja fra Levende Læring i godt selskab med cirka 40 unge mennesker mellem 12-20 år, som alle gerne vil have politisk indflydelse på deres by, skole og trivsel. Dette under overskriften Ungeborgermødet, en firetimers workshop stablet på benene af Københavns Kommunes ungdomsskole og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Maja stod for at designe en proces for dagen og for at facilitere selve workshoppen. Her var fokus på, at alle følte sig set og hørt, at ideer blev delt og diskuteret, og at enighed blev opnået – og at stemningen var i top.

Der findes allerede et Ungeråd, etableret af Børne- og Ungdomsforvaltningen, som diskuterer unges interesser i København. De kan lave 4 indstillinger om året til politikerne, som de skal behandle som alle andre lovforslag. Som én af de unge sagde, da hun præsenterede deres arbejde for de andre deltagere:

Lige nu sidder voksne, valgt af voksne, og bestemmer over vores liv og hverdag

Hensigten med Ungeborgermødet var at skabe nogle ‘underudvalg’ med særinteresser, som kan supplere Ungerådet og guide deres indstillinger til politikerne. Det endte med, at vi fik skabt tre udvalg: 1. Byudvikling, 2. Skole og trivsel og 3. Kultur og fritid. Udvalgene endte med at fremlægge deres ideer i plenum, som gik fra kulturklippekort til unge, over flere mentorer til udsatte unge til flottere kunst i tunnellerne ved søerne.

Invitation til dagen. Delt ud på skoler, ungdomsuddannelser og i foreningslivet